• Email
  • Prenta

Umdæmi

Landinu er skipt í 6 umdæmi. Í hverju umdæmi er umdæmisstofa MAST þar sem héraðsdýralæknir sinnir opinberu eftirliti með heilbrigði og velferð dýra og framleiðslu búfjárafurða á svæðinu.


Héraðsdýralæknar

Í sínu umdæmi hafa héraðsdýralæknar eftirlit með sláturdýrum, sláturafurðum og afurðastöðvum, ásamt eftirliti með heilbrigði, hirðingu, aðbúnaði og aðstöðu nautgripa á búum þar sem framleidd er mjólk til sölu. Héraðsdýralæknar sinna framkvæmd sóttvarnaaðgerða og fylgjast með viðhaldi varnargirðinga í umdæminu. Þeir hafa eftirlit með búfé og öðrum dýrum eftir því sem lög ákveða. Einnig halda þeir skrá yfir alla eftirlitsskylda aðila í sínu umdæmi og sinna eftirliti með þeim samkvæmt sérstakri eftirlitsáætlun, sem er endurskoðuð um hver áramót. Héraðsdýralæknar vinna einnig önnur störf sem MAST felur þeim á hverjum tíma.

Eftirlitsdýralæknar

Eftirlitsdýralæknar hafa starfsaðstöðu á viðkomandi umdæmisstofu og starfa undir stjórn héraðsdýralæknis umdæmisins við lögboðin eftirlitsstörf, m.a. kjötskoðun, eftirlit með mjólkurframleiðslu og eldi sláturdýra. Í Suðvesturumdæmi, Norðvesturumdæmi, Norðausturumdæmi og Suðurumdæmi eru starfandi eftirlitsdýralæknar allt árið. Jafnframt ræður Matvælastofnun eftirlitsdýralækna til starfa í öðrum umdæmum þar sem þess er þörf, t.d. við sauðfjárslátrun á haustin.

Eftirlitshandbækur má nálgast hér.

Dýraeftirlitsmenn

Dýraeftirlitsmenn hafa eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði ásamt móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra. Einnig annast þeir öflun og úrvinnslu hagtalna og eftirlit með skráningum dýrahalds.

Dýralæknar á vakt

Héraðsdýralæknar, eftirlitsdýralæknar og dýraeftirlitsmenn eftir umdæmum


Héraðsdýralæknir Suðvesturumdæmis

Konráð Konráðsson 
Dalshrauni 1
220 Hafnarfirði
Sími: 530 4800 
GSM: 894 0240
konrad.konradsson hjá mast.is

Eftirlitsdýralæknar:
Aðalsteinn Sveinsson GSM: 894 0241      
Carlos Mendoza GSM: 858 0828
Agnieszka Lys GSM: 776 1133
Fidel Canosa Rodriguez 

Michal Seman GSM: 787 9049
Nanna Elísabet Eddudóttir 776 8788

Dýraeftirlitsmaður:
Elín Bergsdóttir GSM: 858 0853, elin.bergsdottir[hjá]mast.is

Héraðsdýralæknir Vesturumdæmis

Elísabet Fjóludóttir
Hvanneyrargötu 3, Hvanneyri

311 Borgarnesi
Sími: 530 4800 
GSM: 789 8988
elisabet.fjoludottir hjá mast.is

Eftirlitsdýralæknar

Kristín Þórhallsdóttir GSM:  863 7372

Dýraeftirlitsmaður:

Guðlaugur Antonsson GSM: 858 0857, gudlaugur.antonsson[hjá]mast.is

Héraðsdýralæknir Norðvesturumdæmis

Jón Kolbeinn Jónsson

Sæmundargata 1
550 Sauðárkrókur 
Sími: 530 4800 
GSM: 858 0886 
jon.jonsson hjá mast.is

Eftirlitsdýralæknar:

Klara Wika GSM: 760 1515
Robert Wika GSM: 858 0866
Einar Otti Guðmundsson GSM: 858 0851

Dýraeftirlitsmaður:
Þórður Pálsson GSM: 858 0801, thordur.palsson[hjá]mast.is

Héraðsdýralæknir Norðausturumdæmis

Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir (afleysing)

Furuvöllum 1
600 Akureyri
Sími: 530 4800 
GSM: 858 0862 
sigurbjorg.bergsdottir hjá mast.is

Eftirlitsdýralæknar:
Miroslaw Urban GSM: 789 3747
Pavla Lunterova GSM: 768 9935
Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir GSM: 858 0862

Héraðsdýralæknir Austurumdæmis

Wija Ariyani
Tjarnarbraut 39b
700 Egilsstöðum
Sími: 530 4800
GSM: 891 9407
wija.ariyani hjá mast.is

Dýraeftirlitsmaður: 
Þorsteinn Bergsson GSM: 774-1551, thorsteinn.bergsson hjá mast.is

Héraðsdýralæknir Suðurumdæmis 

Gunnar Þorkelsson

Austurvegi 64
800 Selfossi
Sími: 530 4800
GSM: 858 0830 
gunnar.thorkelsson hjá mast.is

Eftirlitsdýralæknar:
Kristina Valkovicova GSM: 783 2050
Michaela Pavlacká GSM: 772 3115
Svetlana Ponkratova GSM: 858 0891

Dýraeftirlitsmaður:
Óðinn Örn Jóhannsson GSM: 866 1230, odinn.johannsson[hjá]mast.is

Bodberi_LEMA_LOKASKJAL_UNDIRRITAD_4.10.2017.pdf