• Email
  • Prenta

Eftirlit

Eftirlit á Íslandi er í höndum Heilbrigðiseftirlits Sveitarfélaga og Matvælastofnunar. Samkvæmt 9. gr. laga um matvæli er öll dreifing matvæla starfsleyfisskyld, þ.m.t. innflutningur.

Heilbrigðiseftirlit Sveitarfélaga

Landinu er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði. Á þeim svæðum sjá viðeigandi sveitarfélög um heilbrigðiseftirlit þ.e. þau hafa umsjón með starfsleyfisgerð og hafa eftirlit með hollustuháttum, matvælum, umhverfisgæðum og mengandi starfsemi. Matvælaeftirlit annast eftirlit með öryggi og heilnæmi matvæla í fyrirtækjum sem framleiða eða dreifa matvælum eins og matvælaverksmiðjum, verslunum, heildverslunum, veitingahúsum og mötuneytum. Það þýðir að öll fyrirtæki sem falla undir lög nr. 93/1995 um matvæli að undanskildum þeim sem falla undir eftirlit Matvælastofnunar, sbr. 6. gr. sömu laga eru undir eftirliti Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga gefur út starfsleyfi fyrir dreifingu matvæla.

Matvælastofnun

Matvælastofnun annast opinbert eftirlit hins vegar sbr. 6. gr. matvælalaga, m.a. með kjötvinnslum og kjötpökkunarstöðvum, mjólkurstöðvum og eggjavinnslu og vinnslu og dreifingu sjávarafurða, að undanskilinni smásölu. Matvælastofnun gefur einnig út starfsleyfi og hérna má finna helstu upplýsingar um starfsemi sem eru starfsleyfisskyld.