• Email
 • Prenta

Lausar stöður

 • Email

Sérfræðingur í búnaðarmálum

03.05.2017 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að dugmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings á Búnaðarstofu Matvælastofnunar með starfsstöð í Reykjavík. Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Stjórnsýsluverkefni sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald
 • Skráning, mat og afgreiðsla á umsóknum um stuðningsgreiðslur í landbúnaði þar sem notast er við rafræna stjórnsýslu
 • Samskipti og upplýsingagjöf

Hæfnikröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Áhugi og haldgóð þekking á landbúnaði kostur
 • Menntun, þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 • Skipulagshæfileikar, drifkraftur og geta til að starfa sjálfstætt sem og í teymi
 • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
 • Góð þjónustulund og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Baldur Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar (jon.lorange hjá mast.is) í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 29. maí 2017. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skal skrá „Búnaðarmál“ í efnislínu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.