• Email
 • Prenta

Lausar stöður

 • Email

Eftirlitsdýralæknir á Akureyri

20.03.2017 Fréttir - Lausar stöður

Staða eftirlitsdýralæknis við umdæmisstofu Matvælastofnunar á Akureyri eru laus til umsóknar. Aðsetur annars staðar innan umdæmisins en á Akureyri er samkomulagsatriði. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf fljótlega.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni felast í heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum, eftirlitsstörfum á sviði matvæla, dýraheilbrigðis og dýravelferðar, samskiptum við opinberar stofnanir, ásamt umsjón með tilteknum málaflokkum á verksviði umdæmisstofunnar.

Hæfnikröfur

Leitað er að dýralæknum með starfsleyfi. Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja reynslu af störfum við opinbert eftirlit. Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu í ræðu og riti. Nákvæm og fagleg vinnubrögð eru áskilin. Umsækjendur þurfa að geta starfað sjálfstætt og jafnframt búa yfir samstarfshæfni og lipurð í samskiptum. Góð enskukunnátta og almenn tölvukunnátta er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir (olafur.jonsson hjá mast.is), í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Umsókn skal fylgja prófskírteini, starfsferilsskrá og kynningarbréf. Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skal skrá „Eftirlitsdýralæknir“ í efnislínu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

 • Email

Eftirlit með velferð dýra á Norðurlandi

20.03.2017 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að dugmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings við eftirlit með aðbúnaði og velferð dýra á Norðurlandi með starfsstöð á Akureyri. Um 100% starf er að ræða.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlit með dýrahaldi þ.á.m. fóðrun, merkingum og aðbúnaði, móttaka og úrvinnsla tilkynninga um illa meðferð á dýrum, öflun og úrvinnsla hagtalna, eftirlit með skráningum um dýrahald og önnur eftirlitsverkefni.

Hæfnikröfur

 • Dýralæknismenntun, búvísindi, búfræði eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Víðtæk þekking á búskap er nauðsynleg
 • Reynsla af opinberu eftirliti er æskileg
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 • Skipulagshæfileikar, drifkraftur og geta til að starfa sjálfstætt
 • Samskiptafærni
 • Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Jónsson, héraðsdýralæknir (olafur.jonsson hjá mast.is) og í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 10. apríl 2017. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Umsókn sendist í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skal skrá „Dýraeftirlit“ í efnislínu. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.