• Email
  • Prenta

Lög og reglur

LöggjöfNúmerEfniFlokkurEB gerð
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð674/2017Heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldisAukaafurðir dýra1069/2009, 142/2011, 749/2011, 1063/2012, 1097/2012, 294/2013, 717/2013, 555/2013, 592/2014, 2015/9


Breytt með reglugerð nr:

Aukaafurðir dýra
Aukaafurðir dýraFóðurSláturhús
Aukaafurðir dýra
Aukaafurðir dýra
Áburður
ÁburðurFóðurPlöntur og sáðvara
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð291/2010Birting niðurstaðna vegna eftirlits með áburðiÁburður

Breytt með reglugerð nr:


Áburður
Áburður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð398/1995Áburður og jarðvegsbætandi efniÁburður

Breytt með reglugerð nr: 


Áburður
Áburður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð630/2007Ólífrænn áburðurÁburður

2003/2003, 2076/2004


Breytt með reglugerð nr:


Áburður

2003/2003, 2076/2004

Áburður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1011/2011Varnir gegn salmonellu og öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælumBúfjárrækt2160/2003, 1791/2006, 1237/2007, 213/2009

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
BúfjárræktDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1014/2011Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins um að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í holdakjúklingumBúfjárrækt646/2007

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
2004/564
Búfjárrækt
Búfjárrækt
2003/99
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1262/2018Stuðningur við sauðfjárræktBúfjárræktBreytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1263/2018Stuðningur við garðyrkjuBúfjárrækt

Breytt með rg. nr.:


Búfjárrækt
BúfjárræktMatvæli
Búfjárrækt
BúfjárræktMatvælastofnun
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð200/1998Um búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjárBúfjárrækt

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð212/2012Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi markmið um að draga úr algengi sermigerða salmonella í hópum fullorðinna undaneldisfugla af gerðinni Gallus gallusBúfjárrækt200/2010

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð260/1980Um útbúnað alifuglasláturhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoðunBúfjárrækt

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð442/2011Uppruni og ræktun íslenska hestsinsBúfjárrækt


Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
BúfjárræktDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð550/2008Flutningur líflamba milli landsvæðaBúfjárrækt

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð916/2012Merkingar búfjárBúfjárrækt2008/71

Breytt með reglugerð nr.:


Búfjárrækt
2008/71
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð968/2011Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingu nautakjötsBúfjárrækt1760/2000

Breytt með reglugerð nr:

33/2016 (EB 653/2014)


Búfjárrækt
1760/2000
BúfjárræktMatvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð969/2011Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi eyrnamerki, vegabréf og jarðabækurBúfjárrækt911/2004, 1792/2006

Breytt með reglugerð nr.:


Búfjárrækt
911/2004, 1792/2006
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð970/2011Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi lágmarkseftirlit á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripaBúfjárrækt

1082/2003, 499/2004


Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt

1082/2003, 499/2004

Búfjárrækt
Búfjárrækt
644/2005
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð972/2011Framkvæmd viðurlaga í tengslum við auðkennis- og skráningarkerfi nautgripa sbr. reglugerð EB nr. 1760/2000Búfjárrækt494/98

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
494/98
Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð973/2011Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjárBúfjárrækt21/2004, 1560/2007, 933/2008, 759/2009

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt

2006/968, 2008/337

Búfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð975/2011Framkvæmd reglugerðar EB nr. 21/2004 varðandi lágmarkseftirlit með auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjárBúfjárrækt1505/2006

Breytt með reglugerð nr:


Búfjárrækt
Búfjárrækt
Búfjárrækt
BúfjárræktMatvælastofnun
Dýraheilbrigði
2013/652
DýraheilbrigðiMatvæliFóður
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiMatvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð106/2010Opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virtDýraheilbrigði882/2004, 776/2006


Dýraheilbrigði
882/2004, 776/2006
DýraheilbrigðiMatvæliFóður
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð111/2001Gerð lyfsleðla og ávísun lyfjaDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1170/2015FiskeldiDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr.:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiFiskeldi
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1266/2017Lyfjaávísanir og afhending lyfjaDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1276/2014Velferð svínaDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð136/2015Sóttvarnastöðvar alifuglaDýraheilbrigði


Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiMatvæli
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárræktÁburður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð254/2012Tilkynning dýrasjúkdóma innan EESDýraheilbrigði82/894


Dýraheilbrigði
82/894
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiÚtflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð324/2018Snið og inntak umsókna og beiðna um ákvörðun á hámarksgildum leifaDýraheilbrigði2017/12


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiMatvæli
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiMatvæli
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð41/2012Reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunarDýraheilbrigði999/2001


Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð527/2017Velferð dýra í flutningiDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr.:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiSláturhúsBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð539/2000Heimildir dýralækna til að ávísa lyfjumDýraheilbrigði81/851

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
81/851
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð651/2001Um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðarDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð665/2001Viðbrögð við smitsjúkdómumDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:

  • 831/2012

Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
1950/2006
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð846/2011Dýralæknaþjónusta í dreifðari byggðumDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð850/2015Innflutningur erfðaefnis holdanauta og útbúnaður einangrunarstöðvaDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiInnflutningur
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiFóðurBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð911/2011Garnaveiki og varnir gegn henniDýraheilbrigði

Breytt með reglugerð nr:


Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
DýraheilbrigðiInnflutningur
Dýraheilbrigði
Dýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð105/2000Flutningur og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofnaFiskeldi

Breytt með reglugerð nr:

Fiskeldi
Fiskeldi
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1254/2008Heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrumFiskeldi2006/88

Breytt með reglugerð nr:    


Fiskeldi
2006/88
Fiskeldi
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð168/2011Skilyrði og kröfur vegna útgáfu heilbrigðisvottorða við markaðssetningu lagareldisdýra, afurða þeirra og innflutning þeirra inn á EES-svæðið og um skrá yfir tegundir smitferjaFiskeldi1251/2008

Breytt með reglugerð nr:


Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
2003/466
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
2009/177
Fiskeldi
Fiskeldi
2008/392
Fiskeldi
Fiskeldi
2008/896
Fiskeldi
Fiskeldi
2008/946
Fiskeldi
Fiskeldi
FiskeldiDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð401/2012FiskeldiFiskeldi

Breytt með reglugerð nr:


Fiskeldi
Fiskeldi
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð449/2005Eftirlit með heilbrigði eldisdýra sem flutt eru til EES-svæðisins frá þriðju ríkjumFiskeldi91/496, 91/628, 95/29, 92/438, 96/43

Breytt með reglugerð:


Fiskeldi
91/496, 91/628, 95/29, 92/438, 96/43
FiskeldiInnflutningur
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
2001/183
Fiskeldi
Fiskeldi
FiskeldiMatvæli
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
282/2004, 585/2004
Fiskeldi
Fiskeldi
136/2004
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fiskeldi
Fóður
429/2008
Fóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1012/2010Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðriFóður

152/2009


Breytt með reglugerð nr:


Fóður
Fóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð107/2010Kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóðurFóður183/2005

Breytt með reglugerð nr:


Fóður
183/2005
Fóður
Fóður

141/2007

Fóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð340/2001Eftirlit með fóðriFóður

Breytt með reglugerð nr:


Fóður
Fóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð387/2011Skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknastofu ESB í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðriFóður

378/2005, 850/2007, 885/2009


 Breytt með reglugerð nr.:

Fóður
Fóður
Fóður
90/167
Fóður
Fóður
90/167
Fóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð744/2011Notkun og markaðssetning fóðurs Fóður767/2009

Breytt með reglugerð nr:    


Fóður
767/2009
Fóður
Fóður
Fóður
Fóður
Fóður
Gjaldskrá
GjaldskráMatvælastofnun
Gjaldskrá
GjaldskráMatvælastofnun
Gjaldskrá
Gjaldskrá
Innflutningur
89/662, 90/425, 90/539, 90/667, 90/675, 91/68, 91/174, 91/493, 91/494, 91/495, 91/496, 91/628, 92/45, 92/46, 92/60, 92/65, 92/67, 92/118, 2002/33, 2004/41, 93/444, 94/338, 94/339
Innflutningur
Innflutningur
97/78, 882/2004, 2006/104, 92/438, 93/14, 93/352, 94/360,94/658, 95/54, 95/270, 96/104, 97/139, 1999/302, 1999/518, 1999/609, 2000/583, 2002/237, 2006/590, 2000/571
Innflutningur
Innflutningur
InnflutningurFiskeldi
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð147/2016Sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinuInnflutningur2016/6


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur
2016/6
InnflutningurMatvæliFóður
Innflutningur
Innflutningur
Auglýsing
Lokaloka
Auglýsing185/2010Tilteknar varúðarráðstafanir vegna innflutnings á matvælum og fóðri frá Kína sem innhalda afurðir úr dýraríkinuInnflutningur2002/994, 2004/621, 2005/573, 2008/463, 2008/639

Breytt með auglýsingu nr:


Innflutningur
2002/994, 2004/621, 2005/573, 2008/463, 2008/639
Innflutningur
Innflutningur
211/2013
InnflutningurMatvæli
Innflutningur
2008/866, 2009/297, 2009/862, 2010/641
Innflutningur
Innflutningur
2010/220
Innflutningur
Innflutningur
2010/381
Innflutningur
Innflutningur
2008/630, 2010/387
InnflutningurMatvæli
Innflutningur
258/2010
Innflutningur
Innflutningur
996/2012
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð390/2014Skrár yfir þriðju lönd fyrir innflutning til Bandalagsins eða umflutning þar um á kjöti eða villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum landspendýrum og alikanínum og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðirInnflutningur119/2009

Breytt með reglugerð nr.:


Innflutningur
119/2009
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð448/2012Varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsinsInnflutningur

Breytt með reglugerð nr:

Reglugerð nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins - Á ENSKU.


Innflutningur
InnflutningurDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð489/2010Reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á landamærastöðvum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndumInnflutningur136/2004


Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur
136/2004
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð560/2010Innflutningur á djúpfrystu svínasæðiInnflutningur

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð560/2014Skrár yfir þriðju lönd eða svæði, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir Innflutningur798/2008, 1291/2008, 411/2009, 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010, 955/2010, 364/2011, 427/2011, 536/2011, 999/2011, 1132/2011, 1380/2011, 110/2012, 393/2012, 532/2012, 1162/2012, 88/2013

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
798/2008, 1291/2008, 411/2009, 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010, 955/2010, 364/2011, 427/2011, 536/2011, 999/2011, 1132/2011, 1380/2011, 110/2012, 393/2012, 532/2012, 1162/2012, 88/2013
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð570/2012Kröfur um heilbrigði dýra og manna vegna viðskipta með afurðir innan EES og innflutning afurða frá þriðju ríkjumInnflutningur 92/118

  • Grunngerð (96/90, 97/79, 2002/33, 2004/41, 94/466, 94/723, 95/338, 95/339, 96/103, 96/340, 96/405, 1999/724, 2001/7, 2003/503, 2003/721)

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
 92/118
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
2011/402
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð808/2014Sérstök skilyrði fyrir innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína Innflutningur884/2014

 Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
884/2014
Innflutningur
Innflutningur
2018/700
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð831/2014Skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til ESB á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis Innflutningur

605/2010, 914/2011, 957/2012, 300/2013, 209/2014Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

605/2010, 914/2011, 957/2012, 300/2013, 209/2014

Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð835/2010Framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinuInnflutningur669/2009

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
669/2009
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð847/2014Verndarráðstafanir varðandi innflutning á samlokum frá Tyrklandi sem eru ætlaðar til manneldisInnflutningur

743/2013

840/2014


Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur

743/2013

840/2014

Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð848/2012Innflutningur dýraafurða til einkaneysluInnflutningur745/2004

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
28/2012, 468/2012
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð907/2014Skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til ESB, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðirInnflutningur206/2010

  • Grunngerð (EB 810/2010, 144/2011, 342/2011, 801/2011, 1112/2011, 497/2012, 546/2012, 644/2012, 1036/2013, 1160/2012, 71/2013, 102/2013, 191/2013, 196/2013,482/2013

Breytt með reglugerð nr:


Innflutningur
206/2010
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
Innflutningur
2018/981
InnflutningurMatvæli
Innflutningur
2008/575
Innflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1/2008Skipulag og starfsemi Matvælastofnunar Matvælastofnun

Breytt með reglugerð nr:


Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
MatvælastofnunDýraheilbrigði
Matvælastofnun
MatvælastofnunDýraheilbrigði
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvælastofnun
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð102/2010Almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvælaMatvæli178/2002, 1642/2003, 575/2006

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
178/2002, 1642/2003, 575/2006
MatvæliDýraheilbrigðiFóður
Matvæli
Matvæli
Matvæli
2015/170
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð103/2010Hollustuhættir er varða matvæliMatvæli852/2004

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
852/2004
Matvæli
Matvæli
2015/175
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð104/2010Hollustuhættir sem varða matvæli úr dýraríkinu Matvæli853/2004, 2074/2005, 2076/2005, 1662/2006, 1664/2006, 1666/2006

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
853/2004, 2074/2005, 2076/2005, 1662/2006, 1664/2006, 1666/2006
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð105/2010Sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldisMatvæli854/2004, 1663/2006


Matvæli
854/2004, 1663/2006
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliFóður
Matvæli
1304/2003
Matvæli
Matvæli
2004/478
MatvæliFóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð1294/2014Miðlun upplýsinga um matvæli til neytendaMatvæli1169/2011

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1169/2011
Matvæli
Matvæli
2230/2004
Matvæli
Matvæli
MatvæliDýraheilbrigðiFiskeldi
Matvæli
2006/677
MatvæliFóðurDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð135/2010Örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæliMatvæli2073/2005


Matvæli
2073/2005
Matvæli
Matvæli
MatvæliBúfjárrækt
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð160/2012Útdráttarleysar til notkunar við framleiðslu matvæla og innihaldsefna í matvælumMatvæli2009/32, 2010/59

Breytt með reglugerð nr.:Matvæli
2009/32, 2010/59
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð163/1973HvalveiðarMatvæli


Matvæli
Matvæli
Matvæli
284/2011
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð167/2015Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu Matvæli37/2010, 758/2010, 759/2010, 761/2010, 890/2010, 914/2010, 362/2011, 363/2011, 84/2012, 85/2012, 86/2012, 107/2012, 122/2012, 123/2012, 201/2012, 202/2012, 221/2012, 222/2012, 436/2012, 466/2012, 1161/2012, 1186/2012, 1191/2012, 59/2013, 115/2013, 116/2013, 394/2013, 406/2013, 489/2013, 1056/2013, 1057/2013, 1235/2013, 19/2014, 20/2014, 200/2014, 201/2014, 418/2014


Matvæli
37/2010, 758/2010, 759/2010, 761/2010, 890/2010, 914/2010, 362/2011, 363/2011, 84/2012, 85/2012, 86/2012, 107/2012, 122/2012, 123/2012, 201/2012, 202/2012, 221/2012, 222/2012, 436/2012, 466/2012, 1161/2012, 1186/2012, 1191/2012, 59/2013, 115/2013, 116/2013, 394/2013, 406/2013, 489/2013, 1056/2013, 1057/2013, 1235/2013, 19/2014, 20/2014, 200/2014, 201/2014, 418/2014
MatvæliDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð168/2012Framkvæmdarreglur varðandi umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum skv. 15. gr. reglugerðar EB nr. 1924/2006Matvæli353/2008

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð171/2012Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli984/2009, 375/2010, 382/2010, 383/2010

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð187/2015Bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli Matvæli1334/2008, 872/2012, 545/2013, 985/2013, 246/2014


Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliDýraheilbrigði
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð193/2016Eftirlit 3ju ríkja vegna útflutnings á matvælum að því er varðar tiltekið sveppaeiturMatvæli2015/949


Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
2015/949
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningurGjaldskrá
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
208/2013
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð265/2010Hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum Matvæli1881/2006, 1126/2007, 629/2008

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1881/2006, 1126/2007, 629/2008
Matvæli
Matvæli
1882/2006
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð270/2010Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælumMatvæli401/2006

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
401/2006
Matvæli
Matvæli
16/2011
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð285/2017Skrá yfir þriðju lönd þaðan sem heimilaður aðflutningur til EES á tilteknum dýraafurðum sem krefjast vottorðaMatvæli2016/759
2016/1793


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli
2016/759
2016/1793
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð288/2003HunangMatvæli2001/110


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli
2001/110
Matvæli
Matvæli
96/23, 2006/104, 98/179, 89/153, 97/747
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð327/2010Íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæliMatvæli1925/2006

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1925/2006
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
2007/42
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð341/2001Geislun matvæla með jónandi geislun Matvæli1999/2, 1999/3

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1999/2, 1999/3
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
2001/111
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð374/2012Efniviður og hlutir úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæliMatvæli10/2011, 321/2011


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
89/109, 93/11
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð392/1995Mjólkurprótein til notkunar í matvæliMatvæli83/417, 85/503, 86/424

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
83/417, 85/503, 86/424
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
1935/2004
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð402/2013Leyfi eða synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli378/2012, 379/2012, 432/2012

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð404/2013Umbreytingarráðstafanir varðandi skrá yfir bragðefni og grunnefni í I. viðauka reglugerðar EB nr. 1334/2008Matvæli873/2012

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð405/2004Um náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn Matvæli2003/40

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
2003/40
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð406/2010Næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæliMatvæli1924/2006, 109/2008

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1924/2006, 109/2008
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð411/2004Ýmis aðskotaefni í matvælumMatvæli

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð423/2015Undanþága frá tilteknum ákvæðum í reglugerð EB nr. 852/2004 að því er varðar flutning á fljótandi olíum og fitu á sjóMatvæli579/2014


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
84/500, 2005/31
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð477/2017Lífræn framleiðsla og merking lífrænna varaMatvæli834/2007, 889/2008, 967/2008, 1254/2008, 710/2009, 271/2010, 344/2011, 426/2011, 126/2012, 203/2012, 505/2012, 392/2013, 1030/2013, 1364/2013, 354/2014, 836/2014, 1358/2014, 2016/673


Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
MatvæliBúfjárrækt
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Matvæli
1337/2013
MatvæliInnflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð489/2009Vinnsla og heilbrigðiseftirlit með hvalaafurðumMatvæli

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Matvæli
315/93
Matvæli
Matvæli
853/2014
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
2002/99
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð536/2001Um neysluvatnMatvæli98/83

Breytt með reglugerð nr.:


Matvæli
98/83
Matvæli
Matvæli
78/142, 80/766, 81/432, 89/109
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð542/2000Kaffi, kaffikjarnar og kaffibætirMatvæli79/1066, 99/4

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
79/1066, 99/4
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð557/1993Hraðfryst matvæli Matvæli89/108, 92/1, 92/2

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
89/108, 92/1, 92/2
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð568/2008Góðir framleiðsluhættir að því er varðar efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæliMatvæli2023/2006

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
2023/2006
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð580/2012Framleiðsla og markaðssetning aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhending frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækjaMatvæli

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Matvæli
2065/2003, 627/2006
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð624/2004FæðubótarefniMatvæli2002/46

Breytt með reglugerð nr:

Sjá einnig:


Matvæli
2002/46
Matvæli
Matvæli
2001/113
Matvæli
Matvæli
MatvæliFóðurÁburður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð672/2008Hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri Matvæli396/2005, 178/2006

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
396/2005, 178/2006
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð684/2015Miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskertMatvæli

828/2014

 


Breytt með reglugerð nr.:


Matvæli
Matvæli
Matvæli
1895/2005
Matvæli
Matvæli
2001/18
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð735/2017NýfæðiMatvæli2015/2283

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð736/2003Sýnatökur og meðhöndlun sýna fyrir mælingar á aðskotaefnum í matvælumMatvæli2002/63

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
2002/63
Matvæli
Matvæli
MatvæliFóður
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð795/2013Veiðar á sæbjúgumMatvæli


Matvæli
Matvæli
Matvæli
2000/36
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð834/2014Matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæðiMatvæli609/2013


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð851/2012Um mjólkurvörurMatvæli79/1067, 87/524, 89/384, 2001/114

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
79/1067, 87/524, 89/384, 2001/114
Matvæli
Matvæli
MatvæliSláturhús
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð873/2012Um framkvæmd reglugerðar EB nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælumMatvæli234/2011

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð884/2010Sýnataka og greining vegna opinbers eftirlits með innihaldi blýs, kadmíums, kvikasilfurs, ólífræns tins, 3-MCPD og bensó(a)pýrens í matvælumMatvæli333/2007

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
333/2007
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
2017/186
MatvæliInnflutningur
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð975/2013Aldinsafar og sambærilegar vörurMatvæli2012/12

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
2012/12
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð976/2011Sameiginleg málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælumMatvæli1331/2008


Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð977/2011Ensím í matvælumMatvæli1332/2008

Breytt með reglugerð nr:


Matvæli
1332/2008
Matvæli
Matvæli
MatvæliDýraheilbrigði
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Matvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð189/1990Innflutningur og útflutningur á plöntum og plöntuafurðumPlöntur og sáðvara


Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvara
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð301/1995Eftirlit með sáðvöruPlöntur og sáðvara

Breytt með reglugerð nr:


Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvara
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð583/2000Innflutningur, ræktun og dreifing útlendra plöntutegundaPlöntur og sáðvara

Breytt með reglugerð nr:


Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvara
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð933/2017Aðgerðir til að varna útbreiðslu plöntusjúkdómaPlöntur og sáðvara


Breytt með reglugerð nr.:

Plöntur og sáðvara
Plöntur og sáðvaraMatvæli
Sláturhús
SláturhúsMatvæli
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð461/2003Slátrun og meðferð sláturafurðaSláturhús

Breytt með reglugerð nr:


Sláturhús
Sláturhús
Sláturhús
SláturhúsMatvæli
Sláturhús
SláturhúsMatvæli
Sláturhús
Sláturhús
Sláturhús
Sláturhús
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð911/2012Velferð dýra við aflífunSláturhús1099/2009

Breytt með reglugerð nr.:


Sláturhús
Sláturhús
Sláturhús
Sláturhús
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð134/2010Framkvæmd reglugerðar EB nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar.Útflutningur1688/2005

Breytt með reglugerð nr:


Útflutningur
1688/2005
Útflutningur
Útflutningur
Útflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð343/2004Viðarumbúðir vara við útflutningÚtflutningur

Breytt með reglugerð nr:


Útflutningur
Útflutningur
Reglugerð
Lokaloka
Reglugerð449/2002Útflutningur hrossaÚtflutningur

Breytt með reglugerð nr:


Útflutningur
Útflutningur