• Email
  • Prenta

Rannsóknastofur

Tilnefning rannsóknastofa til mælinga á sýnum teknum sem hluti af opinberu eftirliti og innlendar tilvísunarrannsóknastofur

Hér birtist yfirlit yfir rannsóknastofur sem tilnefndar eru til mælinga á sýnum teknum sem hluti af opinberu eftirliti (opinberar rannsóknastofur), en helsta forsenda þess að rannsóknastofa fái tilnefningu er að hún hafi faggildingu fyrir mælinguna. Sænska faggildingastofan, SWEDAC kemur reglulega til Íslands og tekur út rannsóknastofur fyrir hönd ISAC–Einkaleyfastofu. Einnig er listi yfir rannsóknastofur sem Matvælastofnun tilnefnir til að sinna rannsóknum fyrir mismunandi sýnagerðir vegna salmonellu.

Að lokum er listi yfir erlendar rannsóknastofur sem Matvælastofnun tilnefnir til að sinna ýmsum rannsóknum sem ekki er hægt að fá framkvæmdar hjá innlendum rannsóknastofum. 

Yfirlit yfir tilnefningar á rannsóknastofum fyrir matvælaeftirlit

Svið rannsókna

NRL

Rannsóknastofur tilnefndar til að taka við opinberum sýnum

I. Rannsóknastofur fyrir matvæli og fóður

 Matís ohf   

 Matís ohf

2. Rannsóknastofur sem sinna greiningu og prófun vegna mannsmitanlegra dýrasjúkdóma (salmonella)

Matís ohf

Matís ohf, Keldur, Sýni hf, Promat ehf. Sjá töflu yfir sýnagerð

3. Rannsóknastofa fyrir sjávarlífeitur (marine biotoxins)

Matís ohf

Marine Institute (Ireland)

4. Rannsóknastofa vegna eftirlits með veiru- og bakteríumengun í samlokum (bivalve molluscs)

Matís ohf

Matís ohf

5. Rannsóknastofa fyrir greiningar á Listeria monocytogenes

Matís ohf

Matís ohf,  Promat ehf, Sýni hf.

6. Rannsóknastofa fyrir kóagúlasa-jákvæðum Staphylococci, þ.m.t. Staphylococccus aureus

Matís ohf

Matís ohf, Promat ehf, Sýni hf.

7. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á Escherichia coli, þ.m.t. E. Coli (VTEC) sem mynda verósýtótoxín

Matís ohf

Matís ohf, Promat ehf, Sýni hf.

8. Rannsóknastofa fyrir Campylobacter

Keldur

Keldur, Sýni hf, Matís ohf.

9. Rannsóknastofa fyrir sníkla (einkum tríkínu Trichinella, sullabandorm Echinococcus og hringorm Anisakis)

Keldur

Keldur, Promat hf, Starlab, Sjörnugrís

10. Rannsóknastofa fyrir þol gegn sýklalyfjum (antimicrobial resistance)

Keldur

Keldur

12. Rannsóknastofa fyrir leifar dýralyfja og aðskotaefna í matvælum úr dýraríkinu (a), (b), (c) og (d)

Livsmedelsverket SE

(a) (b) (c) Livsmedelsverket SE Foedevarestyrelsen DK, Eurofins SE, (d) Matís ohf

13. Rannsóknastofa fyrir smitandi heilahrörnun (transmissible spongiform encephalopathies TSEs)

Keldur

Keldur

17.  Rannsóknastofa fyrir varnarefnaleifar (a), (b), (c) og (d)

Matís ohf

Matís ohf

18.  Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á þungmálmum í fóðri og matvælum Matís ohf

Matís ohf
 

 

19. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á sveppaeitri

 Matís ohf

 

 20. Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á fjölhringja, arómatískum vetniskolefnum (PAH)

 Matís ohf

 

 21. Rannsóknastofa ESB fyrir rannsóknir á díoxíni og fjölklóruðum bífenýlum (PCB) í fóðri og matvælum

 Matís ohf

 

II. Rannsóknir á heilbrigði dýra og á lifandi dýrum

 

 

6.  Rannsóknastofa fyrir fisksjúkdóma

Keldur

Keldur

7.  Rannsóknastofa fyrir rannsóknir á lindýrasjúkdómum

Keldur

Keldur

15. Rannsóknastofa fyrir sjúkdóma í krabbadýrum

Keldur

Keldur

*Matvælastofnun hefur viðurkennt aðferð Matís ohf að strika beint út á skálar til að greina Campylobacter í saursýnum með fyrirvara um að
  faggilding fáist við næstu úttekt SWEDAC.


Varðandi eftirlit með salmonellu er misjöfn sérhæfing hjá rannsóknastofum. Þessi tafla er sett upp til að auðvelda eftirlitsmönnum að velja hvert senda skal sýni sem tekin eru við opinbert eftirlit.

Sýnagerð

Rannsóknastofur með faggildingu fyrir salmonellu í sýnagerðinni

Fuglar og afurðir þeirra

Keldur, Sýni ehf., Matís ohf.

Kjöt og kjötafurðir

Keldur, Sýni ehf., Matís ohf.

Fiskur og fiskafurðir

Promat, Sýni ehf., Matís ohf.

Fóður

Sýni ehf. Keldur.

Matvæli

Matís ohf., Sýni ehf.

Saursýni

Keldur

Sýklalyfjaþol

Keldur

Faggildingarsvið rannsóknastofa á sviði matvæla og dýrasjúkdóma

Rannsóknastofur sem tilnefndar eru af Matvælastofnun vegna mælinga á sýnum sem tekin eru sem hluti af opinberu eftirliti með matvælum og fóðri.

 Rannsóknastofa

Heimilisfang

Vefslóð á heimasíðu SWEDAC

Matís ohf.

Vínlandsleið 12, Reykjavík

Svið faggildingar

 

Mýrargata 10, Neskaupstað

Svið faggildingar

Tilraunastöð HÍ í meinafræði að Keldum

Keldnavegi 3, Reykjavík

Svið faggildingar

Sýni hf, Rannsóknarþjónusta

Lynghálsi 3, Reykjavík

Svið faggildingar

Promat hf.

Furuvellir 1, Akureyri

Svið faggildingar

 Hafrannsóknastofnun
 
Skúlagötu 4, Reykjavík
 

Erlendar rannsóknastofur í ýmsum mælingum

Þær rannsóknir sem ekki er hægt að fá gerðar á rannsóknastofu hérlendis eru nokkrar. Hér er listi yfir þær erlendu rannsóknastofur sem Matvælastofnun leitar til með slóð á faggildingarskjöl þeirra.

Rannsóknastofa

Faggildingaraðili

Mæliþættir

Marine Institute (Ireland)

INAB- Ireland

Marine biotoxins

LUFA Nord-West (Þýskal.)

Accredited by DAR

Feed

Eurofins Hamburg

Accredited by DAR

Organic substances, Aflatoxin,

Eurofins Food&Agro, Sweden

Accredited by SWEDAC

Sudan Red, Chlorinated and phosphorus organic substances

Livsmedelsverket Sweden

Accredited by SWEDAC

Residues of VMP

SVA Sweden

Accredited by SWEDAC 

Promazins, Mycotoxins

Norges Veterinærhögskole

Accredited by Norsk Akkreditering

Benzimidazoles, Avermectin, Toltrazuril, Flumixin in muscle

Födevarestyrelsen Danmark

Accredited by DANAK

Measurements in fish from aquaculture

Plant and seed health

FERA (The Food and Environment Research Agency

Accredited by UKAS

Plant diseases

Heilsufrødiliga Starvsstovan

Accredited by DANAK

Infectious fish disease


 Síða uppfærð 18.05.2016