• Email
 • Prenta

Innflutningur hundasæðis

Innflutningur hundasæðis er óheimill nema að fengnu leyfi Matvælastofnunar og uppfylltum skilyrðum reglugerðar nr. 935/2004 um innflutning gæludýra og hundasæðis. Hér er að finna leiðbeiningar fyrir innflytjendur hundasæðis um hvað beri að gera þegar innflutningur er undirbúinn. Þessar upplýsingar ásamt umsóknareyðublöðum og heilbrigðis- og upprunavottorð er einnig að finna á vefsíðu Matvælastofnunar.

 1. Umsókn um innflutningsleyfi – staðfestingargjald
 2. Óheimill innflutningur
 3. Heilbrigðisvottorð, bólusetningar, blóðsýni o.fl.
 4. Skapgerðarmat
 5. Umsögn og samþykkt vottorða
 6. Sending sæðis til Íslands – afhending til eiganda
 7. Sæðing með innfluttu sæði - tilkynningarskylda
 8. Geymsla sæðis
 9. Kostnaður við innflutning, öflun vottorða, sýnatökur og eftirlit
 10. Mikilvæg heimilisföng, símanúmer og vefsíður


1. Umsókn um innflutningsleyfi – staðfestingargjald

Sækja þarf um innflutningsleyfi til Matvælastofnunar (Mast) tímanlega fyrir innflutning. Sótt er um í gegnum þjónustugátt Mast. Ef ekki verða sérstakar tafir tekur afgreiðsla umsóknar u.þ.b. viku.

Þegar umsóknin hefur verið afgreidd, fær umsækjandi senda tilkynningu um veitingu innflutningsleyfis og innan tveggja vikna frá dagsetningu þess bréfs skal greiða gjald vegna innflutningseftirlits að upphæð kr. 10.840. Senda skal afrit af greiðslukvittun til Matvælastofnunar (með faxi eða tölvupósti). Eftirfarandi er innifalið í gjaldi vegna innflutningseftirlits með hundasæði:

  1. Veiting innflutningsleyfis.
  2. Vottun Matvælastofnunar á heilbrigðis- og upprunavottorði.
  3. Eftirlit héraðsdýralæknis við móttöku sæðis.

Þegar gjaldið hefur verið greitt fær umsækjandi innflutningsleyfið sent ásamt eyðublöðum fyrir heilbrigðis- og upprunavottorð sem dýralæknir í útflutningslandi dýrsins útfyllir og undirritar. Innflutningsleyfi gildir í eitt ár.

2. Óheimill innflutningur

Óheimilt er að flytja inn sæði hunda af eftirfarandi tegundum og blendinga af þeim:

 1. Pit Bull Terrier/Staffordshire
 2. Bull Terrier
 3. Fila Brasileiro
 4. Toso Inu
 5. Dogo Argentino
 6. Aðrar hundategundir skv. ákvörðun Matvælastofnunar
 7. Blendinga af úlfum og hundum 

3. Heilbrigðisvottorð, bólusetningar, blóðsýni o.fl.

Mikilvægt er að huga snemma að þeim kröfum sem gerðar eru um bólusetningar, blóðsýni o.fl. þar sem tiltekinn tími þarf að líða frá því að bólusett er og þar til taka má sæði úr hundinum til innflutnings. Einungis þau eyðublöð fyrir heilbrigðisvottorð, útgefin af Matvælastofnun, sem innflytjandi fékk afhent ásamt innflutningsleyfinu, eru tekin gild. Dýralæknir sem hefur starfsleyfi í útflutningslandinu skal útfylla og undirrita vottorðið. Vottorðið gildir í 10 daga frá útgáfudegi.

Eftirfarandi skal staðfest í heilbrigðis- og upprunavottorðinu (sjá nánar í sjálfu vottorðinu):

 • Útflutnings- og upprunaland hunds (sæðisgjafa).
 • Innflytjandi/eigiandi sæðisgjafa/umboðsmaður: Nafn, kennitala, heimili og símanúmer, auk faxnúmers og netfangs ef við á.
 • Nafn, tegund og fæðingardagur hunds.
 • Örmerking: Hundurinn skal vera örmerktur áður en sæðistaka, bólusetningar og blóðpróf fara fram.
 • Dagsetning sæðistöku. Dýralæknir sem undirritar vottorðið skal hafa tekið sæðið eða verið viðstaddur töku þess.
 • Náttúruleg pörun. Óheimilt er að nota hundinn í náttúrulega pörun frá því blóðpróf voru tekin og fram að sæðistöku.
 • Smitsjúkdómar (þríþætt; heilbrigðisskoðun, bólusetningar og rannsóknir)
 • Heilbrigðisskoðun: Við heilbrigðisskoðun á síðustu 10 dögum fyrir sæðistöku má hundurinn ekki sýna nein einkenni smitsjúkdóms.
 • ­Bólusetningar
Bólusetning gegn hundaæði (rabies)
Sé sæðisgjafi í landi með hundaæði, skal hann bólusettur með deyddu bóluefni gegn hundaæði á síðustu 365 dögum fyrir sæðistöku, og hafa verið að minnsta kosti 12 vikna gamall við bólusetningu. Mæla skal magn mótefnis í blóði í fyrsta lagi 30 dögum eftir bólusetningu og skal það vera að minnsta kosti 0,5 a.e./ml.120 daga frá því hann var fyrst bólusettur gegn hundaæði. Sé um endurbólusetningu að ræða og hafi mótefni mælst að minnsta kosti 0,5 a.e./ml, er heimilt að flytja til landsins sæði úr hundi, sem tekið er 30 dögum eftir síðustu endurbólusetningu.

Lönd án hundaæðis
(hundar/sæðisgjafar sem eru í löndum án hundaæðis þurfa ekki að vera bólusettir gegn hundaæði): Ástralía, Bretland, Færeyjar, Finnland, Hawaii, Írland, Japan, Nýja-Sjáland, Noregur (gildir ekki um Svalbarða) og Svíþjóð.

Bólusetning gegn leptóspírósu (leptospirosis)
Á síðustu 180 dögum fyrir sæðistöku skal bólusetja sæðisgjafa gegn leptóspírósu. Hundurinn skal vera fullbólusettur gegn leptóspírósu skv. fyrirmælum með viðkomandi bóluefni um grunn- og endurbólusetningar. Óheimilt er að flytja til landsins sæði úr hundi, sem tekið hefur verið innan 30 daga frá því hann var síðast bólusettur gegn leptospírósu.

Bólusetning gegn hundafári (canine distemper)
Á síðustu 730 dögum fyrir sæðistöku skal bólusetja sæðisgjafa gegn hundafári. Hundurinn skal vera fullbólusettur gegn hundafári skv. fyrirmælum með viðkomandi bóluefni um grunn- og endurbólusetningar. Óheimilt er að flytja til landsins sæði úr hundi, sem tekið hefur verið innan 30 daga frá því hann var síðast bólusettur gegn hundafári.?

Aðrar bólusetningar
Á síðustu 365 dögum fyrir sæðistöku skal bólusetja sæðisgjafa gegn eftirtöldum tveimur sjúkdómum:
(1) smitandi lifrarbólgu (hepatitis contagiosa canis)
(2) smáveirusótt (canine parvovirus)

Hundurinn skal vera fullbólusettur gegn smitandi lifrarbólgu og smáveirusótt skv. fyrirmælum með viðkomandi bóluefni um grunn- og endurbólusetningar. Óheimilt er að flytja til landsins sæði úr hundi, sem tekið hefur verið innan 30 daga frá því hann var síðast bólusettur gegn smitandi lifrarbólgu og smáveirusótt.­

Mælingarnar skulu framkvæmdar á viðurkenndri rannsóknarstofu á EES-svæðinu eða í Bandaríkjunum. Óheimilt er að flytja til landsins sæði úr hundi, sem tekið hefur verið innan
 • Rannsóknir
  Blóðrannsókn vegna brúsellósu (brucellosis)
  Á síðustu 30 dögum fyrir sæðistöku skal taka blóðsýni til rannsókna á Brucella canis. Sé sýnið jákvætt er óheimilt að flytja sæði úr hundinum til landsins.

Samantekt um bólusetningar og rannsóknir


Bólusetningar Hvenær? Hvenær má taka sæði til innflutnings?
Hundaæði Innan eins árs fyrir sæðistöku 120 dögum e. bólusetningu*
Leptóspírósa Innan sex mánaða fyrir sæðistöku 30 dögum e. bólusetningu
Hundafár Innan tveggja ára fyrir sæðistöku 30 dögum e. bólusetningu
Smitandi lifrarbólga Innan eins árs fyrir sæðistöku 30 dögum e. bólusetningu
Smáveirusótt Innan eins árs fyrir sæðistöku 30 dögum e. bólusetningu

Mótefnamæling vegna hundaæðis!! Mæla skal mótefni í fyrsta lagi 30 dögum og eigi síðar en 365 dögum eftir bólusetningu. Mótefni skal ekki vera lægra en 0,5 a.e./ml

*Heimilt er að taka sæði til innflutnings 120 dögum eftir fyrstu bólusetningu, en sé um endurbólusetningu að ræða má sæðistaka fara fram 30 dögum síðar

Rannsókn Hvenær Niðurstaða
Brúsellósa Innan 30 daga fyrir sæðistöku Niðurstaða skal vera neikvæð

4. Skapgerðarmat sæðisgjafa

Matvælastofnun metur í hverju tilfelli fyrir sig hvort krefjast skuli sérstaks skapgerðarmats á sæðisgjafa sem sótt er um leyfi til að flytja inn sæði úr. Þá er tekið mið af því sem vitað er um eðli viðkomandi hundategundar. Innflytjendur hundasæðis af viðkomandi hundategund fá nánari upplýsingar um skapgerðarmatið.

5. Umsögn og samþykkt vottorða

Áður en hundasæðið er sent til Íslands skal innflytjandi senda Matvælastofnun að minnsta kosti fimm virkum dögum með faxi eða rafpósti, eftirfarandi skjöl:

 • innflutningsleyfi
 • rétt útfyllt og undirritað heilbrigðis- og upprunavottorð ATH! Allar fjórar síður vottorðsins
 • staðfesting rannsóknarstofu á niðurstöðum blóðrannsóknar á hundaæðismótefnum, ef við á
 • niðurstöður skapgerðarmats, ef við á

Sé vottorðunum ábótavant að einhverju leyti er það tilkynnt innflytjanda svo fljótt sem auðið er svo hægt sé að lagfæra það í tíma. Mikilvægt er að hafa rétt símanúmer og netfang innflytjanda eða umboðsmanns hans á vottorðinu. Matvælastofnun tilkynnir innflytjanda og héraðsdýralækni umsögn sína a.m.k. þremur virkum dögum fyrir áætlaðan komudag. Ekki er heimilt að senda sæðið til Íslands fyrr en jákvæð umsögn Matvælastofnunar liggur fyrir.

6. Sending sæðis til Íslands – afhending til eiganda

Sæðið skal geymt í innsigluðum höggþéttum umbúðum sem merkt er nafni innflytjanda, heimilisfangi hans og símanúmeri auk örmerkisnúmers sæðisgjafa. Flytja skal sæðið með hraðpósti ásamt frumriti allra tilskilinna vottorða, til héraðsdýralæknisins í Gullbringu- og Kjósarumdæmi. Heimilisfangið er:

Héraðsdýralæknir Suðvesturumdæmis
Matvælastofnun - Inn- og  útflutningur
Stórhöfða 23
110 Reykjavík

Í innihaldslýsingu sendingarinnar skal skrifa: Hundasæði (dog semen), tollflokkur 0511-9909

Þegar héraðsdýralæknirinn eða fulltrúi hans hefur móttekið sæðið og yfirfarið gögnin verður haft samband við innflytjanda og þeim dýralækni sem á að sæða viðkomandi tík afhent sæðið.

7. Sæðing með innfluttu sæði - tilkynningarskylda

Einungis dýralæknum með starfsleyfi á Íslandi er heimilt að sæða tíkur með innfluttu sæði. Tíkur sem sæddar hafa verið með innfluttu sæði er óheimilt að para á sama gangmáli. Dýralæknir sem sæðir tík með innfluttu sæði skal tilkynna um það til Matvælastofnunar. Láti tíkin eða veikist eftir sæðingu eða á meðgöngu skal eigandi tilkynna það viðkomandi héraðsdýralækni. Fóstur og fylgjur eftir fósturlát skal varðveita og þeim komið til héraðsdýralæknis til rannsóknar.

8. Geymsla sæðis

Umbúðirnar sem sæðið er flutt inn í, eru einungis bráðabirgðaumbúðir (útflutningsaðili veitir upplýsingar um geymsluþol sæðis í umbúðunum) og sé ráðgert að geyma sæðið til seinni nota verður innflytjandi að koma því í viðurkennda geymslu.

9. Kostnaður við innflutning, öflun vottorða, sýnatökur og eftirlit

Innflytjandi ber allan kostnað af sóttvarnarráðstöfunum og öflun vottorða, þ.m.t. sýnatökum, eftirliti og rannsóknum sem Matvælastofnun telur nauðsynlegar.

10. Mikilvæg heimilisföng, símanúmer og vefsíður

Matvælastofnun

Austurvegi 64
800 Selfoss
Sími 530 4800
Fax 530 4801
mast@mast.is
www.mast.is

Héraðsdýralæknirinn í Suðvesturumdæmi
Matvælastofnun           
Inn- og  útflutningur
Stórhöfða 23           
110 Reykjavík