Héraðsdýralæknir Austurumdæmis

Húsakynni MAST
03.10.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf héraðsdýralæknis Austurumdæmis með aðsetur á Egilsstöðum. Um fullt starf er að ræða frá 1. janúar 2020.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulag og ábyrgð á eftirliti með heilbrigði og velferð dýra
 • Skipulag og ábyrgð á eftirliti með frumframleiðslu matvæla, slátrun og vinnslu dýraafurða 
 • Framkvæmd opinbers eftirlits
 • Sóttvarnir og varnir gegn smitsjúkdómum dýra
 • Skýrslugerðir
 • Skipulag vaktþjónustu í umdæminu
 • Ábyrgð á rekstri umdæmisskrifstofu
 • Þátttaka í teymum sem varða starfið

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknismenntun og haldbær reynsla af starfi dýralæknis
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti er æskileg
 • Öguð vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta
 • Gott vald á íslensku
 • Ökuréttindi

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir í síma 530 4800 og á netfanginu sigurborg.dadadottir hjá mast.is. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar undir efnislínunni „Héraðsdýralæknir Austurumdæmis“. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og afrit af prófskírteinum ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. október 2019. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

Til baka