Eftirlitsmaður með velferð og aðbúnaði dýra

Matvaelastofnun Dalshrauni
12.06.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýraeftirlitsmann í 100% starf. Dýraeftirlitsmaður starfar m.a. í teymi. Starfsstöð er á umdæmisskrifstofu héraðsdýralæknis Suðvesturumdæmis í Hafnarfirði. Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf eigi seinna en 1. ágúst 2019.

Helstu hlutverk teymisins

 • Eftirlit með gæludýrum 
 • Eftirlit með búfjárhaldi
 • Móttaka og úrvinnsla ábendinga um illa meðferð dýra

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í búvísindum, dýralækningum eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af búfjárhaldi og umgengni við búfé af öllum tegundum æskileg
 • Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar um starfið veitir Konráð Konráðsson héraðsdýralæknir (konrad.konradsson hjá mast.is) eða í síma 530 4800. 

Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef stofnunarinnar og skal starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf fylgja umsókn. Umsókn skal merkja „Eftirlit með velferð dýra“. Umsóknarfrestur er til og með 1. júlí 2019

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.  

Frétt uppfærð 12.06.19 kl. 11:59

Til baka