Eftirlitsdýralæknir í Norðvesturumdæmi

Húsakynni MAST
07.12.2017 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir því að ráða eftirlitsdýralækni til starfa í Norðvesturumdæmi með aðsetur á Sauðárkróki. Um fullt starf er að ræða og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsdýralæknir sinnir fyrst og fremst eftirliti skv. gildandi lögum og reglugerðum á sviði matvæla og dýravelferðar, heilbrigðiseftirliti í sláturhúsum, samskiptum við opinberar stofnanir ásamt umsjón með tilteknum málaflokkum á verksviði umdæmisskrifstofunnar. Eftirlitsdýralæknirinn mun einnig starfa í matvælateymi Matvælastofnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Dýralæknismenntun
  • Æskilegt er að umsækjandi hafi starfað við opinbert eftirlit
  • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
  • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
  • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku er skilyrði
  • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um störfin veitir Jón Kolbeinn Jónsson, héraðsdýralæknir, á netfanginu jon.jonsson@mast.is eða Kristín Hreinsdóttir, mannauðsstjóri á netfanginu kristin.hreinsdottir@mast.is eða í síma 530 4800Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar „Eftirlitsdýralæknir í Norðvesturumdæmi“. 

 

Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og afrit af prófskírteini. Umsóknarfrestur er til og með 27. desember n.k.  Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað.  Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.  Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á  www.mast.is.

Til baka