Sérfræðingur við eftirlit með sjávarafurðum

02.11.2017 Fréttir - Lausar stöður
Matvælastofnun leitar að jákvæðum og metnaðarfullum einstaklingi  í starf sérfræðings, tímabundið í eitt ár, í opinbert eftirlit með sjávarafurðum á starfsstöð stofnunarinnar í Reykjavík eða á Selfossi.  Um fullt starf er að ræða og krefst starfið einhverra ferða um landið. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlit með fiskvinnslum og fiskiskipum
Eftirlit með löndunaraðstöðu og aflameðferð
Önnur tengd eftirlits- og sérfræðistörf

Hæfnikröfur

Krafa um háskólagráðu í sjávarútvegsfræðum, matvælafræði, líffræði, eða aðra menntun sem nýtist í starfi 
Þekking á HACCP aðferðafræðinni 
Haldbær þekking og reynsla af vinnu  við sjávarútveg
Reynsla af opinberu eftirliti er kostur
Góð íslensku- og enskukunnátta 
Góð almenn tölvukunnátta
Sjálfstæði, nákvæmni og skipulögð vinnubrögð
Góð framkoma og lipurð í samskiptum
Bílpróf er skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Dóra S. Gunnarsdóttir forstöðumaður Neytendaverndar dora.gunnarsdottir@mast.is og Halldór Pétur Þorsteinsson fagssviðsstjóri halldor.thorsteinsson@mast.is í síma 530 4800. Umsókn skal fylgja prófskírteini, ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir því hvernig umsækjandi uppfyllir hæfnikröfur. Umsóknir skal senda i tölvupósti á netfangið starf@mast.is merkt „Fiskeftirlit“. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember n.k.. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.  Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um stofnunina er að finna á www.mast.is


Til baka