Nýjar reglur um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli

Beint frá býli
25.10.2016 Fréttir - Matvælaöryggi

Ný reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli tók gildi 17. október sl. Markmið reglugerðarinnar er að auka sveigjanleika í lítilli og hefðbundinni matvælaframleiðslu til að auðvelda framleiðendunum að uppfylla kröfur matvælalöggjafarinnar.

Reglugerðin felur í sér talsverðar nýjungar fyrir lítil matvælafyrirtæki þar sem vinnsla matvæla er hliðarbúgrein með annarri starfsemi. Hún veitir afslátt af ákveðnum kröfum í hollustuháttareglugerðum og skapar aukið svigrúm til framleiðslu séríslenskra hefðbundinna matvæla, s.s. reykingar á kjöti í litlum reykhúsum úr náttúrulegum efnum (torfkofum), þurrkunar á fiski í hjöllum og trönum og hefðbundinnar verkunar á hákarli. Einnig eru veittar undanþágur frá ákveðnum kröfum í sláturhúsum og fiskmörkuðum.

Umræddur sveigjanleiki byggist á heimildum reglugerða Evrópusambandsins um hollustuhætti sem varða matvæli og skipulag opinbers eftirlit með dýraafurðum (reglugerð nr. 103/2010, 104/2010 og 105/2010). Þær heimila allar ákveðinn sveigjanleika eða aðlögun að ýtrustu kröfum reglugerðanna án þess þó að koma í veg fyrir að markmiðum þeirra verði náð.

Nefna má eftirfarandi atriði í reglugerðinni:

  • Ekki er skylt að kljúfa fyrir heilbrigðisskoðun skrokka af ákveðnum dýrum í sláturhúsum
  • Sérákvæði um geymslur fiskmarkaða
  • Ákveðinn sveigjanleiki fyrir litlar mjólkurvinnslur, litlar kjöt- og fiskvinnslur, litlar eggjapökkunarstöðvar og litlar matvælavinnslur
  • Sérstök aðlögun að kröfum fyrir lítil sláturhús
  • Aðlögun að kröfum fyrir lítil reykhús
  • Sérákvæði um hefðbundna þurrkun á fiski
  • Sérákvæði um verkun á hákarli

Með innleiðingunni er farið að fordæmi annarra Evrópuríkja sem hafa notfært sér þessar heimildir fyrir hefðbundna matvælaframleiðslu í sínum löndum.

Ítarefni

Til baka