Nýjustu lög og reglur

Lög og reglur
18.03.2014 Fréttir - Dýraheilbrigði / Matvælaöryggi

Eftirfarandi reglugerðir sem varða matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og fóður hafa tekið gildi frá 14. janúar 2014.

Lagabreytingar

 • Lög nr. 4/2014 um breytingu á lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, með síðari breytingum (viðaukar og reglugerðarheimild).
 • Lög nr. 11/2014 um breytingu á lögum um velferð dýra, nr. 55/2013.

Reglugerðir

 • Nr. 52/2014 reglugerð um tilkynningar- og skráningarskylda dýrasjúkdóma.
 • Nr. 161/2014 reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar.
 • Nr. 167/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 284/2011 um sérstök skilyrði og nákvæmar verklagsreglur vegna innflutnings á eldhússáhöldum úr polýamíð- og melamínplasti sem eru upprunnin í Alþýðuveldinu Kína og Hong Kong, sérstjórnarsvæði Alþýðuveldisins Kína, eða send þaðan.
 • Nr. 226/2014 reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 977/2011 um gildistöku reglugerðar EB nr. 1332/2008 um ensím í matvælum og um breytingu á tilskipun 83/417/EBE, reglugerð EB nr. 1493/1999, tilskipun 2000/13/EB, tilskipun 2001/112/EB og reglugerð EB nr. 258/97.
 • Nr. 227/2014 reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 973/2011 um gildistöku reglugerðar EB nr. 21/2004 um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauðfjár og geita.
 • Nr. 228/2014 reglugerð um (67.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. 
 • Nr. 229/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 1048/2012 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu.
 • Nr. 231/2014 reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 374/2012 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli.
 • Nr. 232/2014 reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 265/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 1881/2006 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum.
 • Nr. 233/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 208/2013 um kröfur um rekjanleika að því er varðar spírur og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum.
 • Nr. 234/2014 reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB nr. 211/2013 um kröfur varðandi útgáfu vottorða vegna innflutnings til Sambandsins á spírum og fræjum sem ætluð eru til framleiðslu á spírum.
 • Nr. 239/2014 reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 190/2011 um markaðsfyrirkomulag við aðilaskipti að greiðslumarki mjólkur á lögbýlum.
 • Nr. 254/2014 reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 397/2013 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð EB nr. 1333/2008.
Til baka