Sérfræðistörf hjá Matvælastofnun

31.01.2008 Fréttir - Fréttir
Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfulla einstaklinga til starfa við matvælalöggjöf og matvælaeftirlit. Um er að ræða störf við eftirfarandi fagsvið stofnunarinnar og er óskað eftir einstaklingum með háskólamenntun í matvælafræði, næringarfræði, lyfjafræði eða aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi:

I. Matvæla- og neytendamálasvið:
• Umsjón með málaflokkum á sviði efnainnihalds matvæla
• Samskipti við neytendur, matvælafyrirtæki og eftirlitsaðila
• Þátttaka í gerð fræðsluefnis
• Vinna við matvælalöggjöf
• Samskipti við erlendar stofnanir
• Önnur verkefni

II. Áhættumats- og gæðastjórnunarsvið:
• Gerð verkferla og verklýsinga
• Uppsetning og viðhald gæðahandbókar
• Gerð eftirlitsáætlana
• Vinna við innri úttektir
• Samskipti við eftirlitsaðila
• Fræðslustarfsemi

III. Stjórnsýslusvið:
• Vinna við matvælalöggjöf
• Samskipti við EFTA skrifstofuna í Brussel
• Samskipti við Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)
• Önnur alþjóðleg samskipti
• Samskipti við ráðuneyti vegna löggjafar og alþjóðamála

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af eftirliti og opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Skipulags- og samskiptahæfileikar
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta
• Vegna alþjóðamála, þekking á starfsemi EFTA, ESA og ESB

Um fullt starf er að ræða við skrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. Nánari upplýsingar veita Jón Gíslason (jon.gislason@mast.is) og Hafsteinn Jóh. Hannesson (hafsteinn.hannesson@mast.is) í síma 530-4800. Umsóknum ásamt ferilskrá og öðrum upplýsingum skal skilað til Matvælastofnunar, Austurvegi 64, 800 Selfoss, merktum “Matvælamál” eða með tölvupósti á mast@mast.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. febrúar 2008. Upplýsingar um Matvælastofnun má nálgast á www.mast.is
Til baka