• Email
  • Prenta

Garnaveiki

Almennt um garnaveiki

  • Hvað er garnaveiki?
  • Sagan
  • Einkenni
  • Greining
  • Bólusetning
  • Árangur
  • Horfur
  • Atriði sem gætu stuðlað að útrýmingu garnaveiki

Ítarefni

Þessi síða er í vinnslu.


Skýrsla um áhættugreiningu vegna garnaveiki í nautgripum  

Gefin hefur verið út skýrsla um áhættugreiningu vegna garnaveiki í nautgripum. Hún er afrakstur nefndar sem skipuð var af ráðuneytinu þann 6. febrúar og falið að leggja mat á þá hættu sem nautgripum stafar af garnaveiki og leggja fram tillögur um varnaraðgerðir. Í skýrslunni er ítarleg umfjöllun um orsök og eðli garnaveiki, greiningu og varnir. Einnig er fjallað um útbreiðslu veikinnar og afleiðingar. Lagt er fram mat á líkum á smitdreifingu, líkum á greiningu og afleiðingum veikinnar. Að lokum eru núverandi varnaraðgerðir metnar og settar fram tillögur um breytingar á þeim. Nefndin álítur að bæta þurfi eftirlit með garnaveiki heima á búum og auka sýnatökur úr gripum sem lógað er heima vegna sjúkdóma eða vanþrifa. Hún leggur til að komið verði á fót sérstökum sjóði vegna rannsókna á sýnum sem tekin eru vegna gruns um garnaveiki og sýna úr skepnum sem lógað er heima. Nefndin telur að eftirlit með garnaveiki í sláturhúsum þurfi líka að bæta. Lagt er til að fræðsla um sjúkdóminn sé aukin, og skráningu á sjúkdómum og rannsóknarniðurstöðum komið í betra horf. Að mati nefndarinnar þarf að gera reglur um flutning nautgripa skýrari. Við mat á áhættu vegna flutninga, ætti að leggja áherslu á heimildir um sjúkdómastöðu viðkomandi búa, sem og aðstæður og smitvarnaráðstafanir á þeim.

Ítarefni

Skýrsla um áhættugreiningu vegna garnaveiki í nautgripum
Listi yfir garnaveikistilfelli á búum 2006 - 2016