• Email
 • Prenta

Innflutningur hunda og katta

Hvað þarf að gera til að flytja inn hund eða kött?

 • Sækja um innflutningsleyfi til Matvælastofnunar.  Dýrið þarf að vera örmerkt.
 • Greiða staðfestingargjald.  Matvælastofnun sendir upplýsingar um upphæð og reikningsnúmer þegar umsóknin hefur verið samþykkt.  Athugið að senda kvittun á mast@mast.is.  Þegar greiðslan hefur verið sannreynd verður innflutningsleyfi (import permit) gefið út.
 • Hafa samband við dýralækni í útflutningslandinu.  Skoða þarf vel þær kröfur sem gerðar eru um bólusetningar og sýnatökur. Athuga sérstaklega tímamörkin sem gefin eru upp.  Athugið að hafi dýrið síðustu 6 mánuði fyrir innflutning komið til lands þar sem hundaæði fyrirfinnst, þarf það hundaæðisbólusetningu. 
 • Athuga fæðingardag dýrsins. –Lágmarksaldur fyrir dýr frá löndum þar sem hundaæði fyrirfinnst ekki er 5 mánuðir. Dýr sem koma frá löndum þar sem hundaæði fyrirfinnst geta ekki verið yngri en 7 mánaða við komuna til landsins, séu þau bólusett gegn hundaæði við þriggja mánaða aldur.
 • Panta pláss fyrir dýrið í einangrunarstöð. –Tekið er á móti dýrum i einangrunarstöðinni einu sinni í mánuði á fyrirfram ákveðnum komudögum (3ja daga tímabil).  Ekki er hægt að senda dýr til landsins á öðrum dögum. Eftir það lokast einangrunin og tekur hún ekki á móti dýrum aftur fyrr en viðkomandi hópur hefur verið útskrifaður.  Athugið að ef eitthvað kemur upp á á einangrunartímanum (s.s. sjúkdómur) í einu eða fleiri dýrum, getur orðið seinkun á útskrift alls hópsins. Upplýsingar um móttökudagsetningar veita starfsmenn einangrunarstöðvarinnar (Einangrunarstöð Reykjanesbæjar www.einangrun.is ). Hafa skal í huga að bóka þarf pláss í einangrun með góðum fyrirvara.
 • Panta flug. –Keflavíkurflugvöllur er eini samþykkti innflutningsstaðurinn fyrir gæludýr.  Athugið að ef dýrið kemur til landsins utan skrifstofutíma þarf það að dveljast í tímabundinni aðstöðu á vellinum þar til daginn eftir að eftirlitsdýralæknir skoðar dýrið og sendir það áfram í einangrunarstöð.  Það er því ástæða til að koma dýrinu til landsins á skrifstofutíma.
 • Bólusetja gegn hundaæði (komi dýrið frá landi þar sem hundaæði fyrirfinnst).
 • Taka blóðsýni og mæla mótefni gegn hundaæði. – Í fyrsta lagi 30 dögum eftir bólusetninguna (komi dýrið frá landi þar sem hundaæði fyrirfinnst).
 • Athuga bólusetningarstöðu. –30 dagar skulu líða frá síðustu bólusetningu þar til dýrið er flutt inn (gildir um bólusetningar gegn öllum sjúkdómum nema hundaæði (sjá nánar í Samantekt um bólusetningar, rannsóknir og meðhöndlanir).
 • Rannsóknir. –Þetta þarf að gera á síðustu 30 dögunum fyrir innflutning (ath.það getur tekið einhverja daga að fá niðurstöður úr rannsóknum, þetta þarf því að skipuleggja í samráði við dýralækni).
 • Heilbrigðisvottorð, heilbrigðisskoðun og meðhöndlun.– Á síðustu 10 dögum fyrir innflutning skal dýralæknir fylla út heilbrigðisvottorðið, heilbrigðisskoða dýrið, meðhöndla gegn sníkjudýrum og eyrnamaur ef þörf er á. Einungis þau eyðublöð sem gefin eru út af Matvælastofnun eru tekin gild.
 • Útvega búr fyrir flutninginn. –Búrið skal vera það stórt að dýrið geti staðið, legið og snúið sér við í því. Búrið á að vera úr efni sem auðvelt er að þrífa og sótthreinsa, ekki úr viði.
 • Að minnsta kosti 5 virkum dögum fyrir áætlaðan komudag skal senda vottorð til Matvælastofnunar til samþykktar (faxnúmer: +354 530 4801, netfang: mast@mast.is). Athugið að vottorð séu rétt fyllt út og að komutími og flugnúmer komi skýrt fram.  Einnig er mikilvægt að hafa rétt símanúmer og netfang innflytjanda eða umboðsmanns á vottorðinu.
 • Frumrit eftirfarandi gagna skulu fylgja dýrinu til Íslands:
  • Innflutningsleyfi (import permit)
  • Uppruna- og heilbrigðisvottorð og fylgiskjöl (niðurstöður blóðrannsókna ofl.)
  • Frumrit niðurstöðu mótefnamælingar gegn hundaæði.

   Nauðsynlegt er að fyrrnefnd gögn séu fest tryggilega, í vatnsheldum umbúðum, á flutningsbúr dýrsins.

Athugið að ekki þarf að greiða toll af gæludýri sem er að flytja búferlaflutningum með eigendum sínum, hafi það verið í eigu viðkomandi í a.m.k. eitt ár.  Til sönnunar á eignarhaldi þessu má notast við reikninga frá dýralækni, bólusetningabók o.þ.h.  Hafi dýrið verið keypt innan árs frá innflutningi skal framvísa við tollyfirvöld reikningi þar sem kaupverð dýrsins kemur fram.  Nánari upplýsingar um tollamál fást hjá Tolleftirlitinu á Keflavíkurflugvelli í síma 5691750.

 • Verði breyting á uppgefnum komutíma dýrs til landsins skulu skilaboð þess efnis berast Matvælastofnun og/eða héraðsdýralækninum í suðvesturumdæmi.